Archive for مارس 2010

خلیـــج فــارس و مـا

مارس 7, 2010

چندی قبل در سفری که با ایران ایر از طریق یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتم ، هنگامی که خلبان توضیح مختصری در مورد مسیر پرواز می داد متوجه شدم که خلیج فارس را خلیج نامید و در قسمت انگلیسی هم به همین ترتیب تکرار کرد. خیلی ناراحت شدم و احساس می کردم بغضی گلوم را گرفته. نتونستم تحمل کنم و سر مهماندار را صدا کردم و گفتم خیلی ناراحت کننده و شرم آوره که آدم با هواپیمایی کشورش سفر کنه و اونوقت بشنوه که خلیج فارس را خلیج اعلام می کنند، اگر این دستورالعمل ایران ایر است که واقعا حیرت آور و خیانت بار است و اگر انتخاب خود خلبان بوده که باز هم بسیار شرم آور است . گفت نه دستورالعمل ایران ایر نیست و الان گفته شما را به اطلاع خلبان می رسونم. رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت که خلبان میگه که در کابین خلبان چند لحظه شلوغ شده حواسش پرت شده! و مسلما خلیج فارس اسمش همین است و در گفته بعدی خود حتما تصحیح می کند.
ده دقیقه بعد مجددا خلبان شروع به صحبت کرد و گفت الان داریم از روی خلیج همیشه فارس پرواز می کنیم و به انگلیسی هم پرشین گالف را تکرار کرد . مسافرینی که در ردیف های مجاور نشسته بودند با لبخند خوشحالی برگشتند به من سر تکان دادند و یک آقای میانسال هم گفت کاش همه مون نسبت به کشورمون و سرنوشتمون احساس مسوولیت کنیم و هراس نداشته باشیم و بدونیم که اونها هستند که باید پاسخگو باشند در مقابل اشتباهاتشون

Advertisements

بالاترین بر سر دوراهیِ دموکراسی و حلقه دوستان

مارس 4, 2010

اگر به تمام مناقشاتی که از بدو تولد بالاترین تا کنون در این جامعه مجازی وجود داشته است توجه کنیم می بینیم که فصل مشترک همه آنها این بوده است که عده ای برای خود در بالاترین امتیاز ویژه ای قائل بوده اند و بعضا عقیده و برداشت خود از قانون را دقیق ترین و درست ترین دانسته و سعی در القا آن به دیگر کاربران داشته اند و در این کار حتی متوسل به رفتارهای ارعاب برانگیز و برخورنده و تحریک آمیز هم شده اند. از آن طرف مدیریت بالاترین برخورد یکسانی با همه کاربران نداشته و همین رفتار دوگانه باعث شده که شبهاتی بوجود آید که واقعا عده ای از حمایت بالاترین برخوردار هستند و رفتار غیرقانونی شان دارای مصونیت است. به نظر می رسد اینگونه رفتار بر مبنای سیاست تقسیم کاربران به خودی و غیرخودی صورت می گیرد. این افراد با توجه به نزدیکی به مدیریت بالاترین ( و ارتباط در محیطهای خارج از بالاترین ) تفسیر و برداشت شخصی خود از کاربران مستقل و حوادث بالاترین را هم به مدیریت منتقل می کنند که این هم بر رفتار مدیریت با کاربران موثر است.
بالاترین احتمالا در ابتدا با دعوت از دوستان و آشنایان و فامیل شروع شده ولی بعد به سرعت در جامعه اینترنتی ایرانیان و فارسی زبانان گسترش پیدا کرد و حتی استقبال از آن خارج از انتظار مدیریت بالاترین بود اما متاسفانه مدیریت بالاترین نتوانست هماهنگ با این رشد ، رفتار ضابطه مند و مبتنی بر قوانین مدنی پیشرفته را پیشه کند و همچنان درگیر رودربایستی با حلقه دوستان و رابطه بازی است. تجربه تاریخی هم نشان داده است که وقتی یک سیستم مدیریتی در حلقه خودی ها محاصره می شود و نمی تواند برداشت صحیحی از کل آن جامعه داشته باشد در نهایت بیشترین لطمه را می خورد
به نظر می رسد تنها راه رهایی از این سیاست دوگانه خودی و غیرخودی و حل نهایی مناقشات همانطور که بسیاری از کاربران در نظرات این چند روز خود و حتی قبل تر بیان کرده اند وجود مرجعی باشد که به صورت دموکراتیک و شفاف از میان کاربران انتخاب شوند که بتوانند نگاهی بی طرفانه به قضایا داشته باشند ، این مرجع فقط برای قضاوت در موارد قانونی و حقوقی کاربران بالاترین بوده و کاری به محتوای بالاترین نداشته باشد.
ضمنا مدیریت تا آنجا که می تواند برای اعمال قوانین باید از ابزارهای تکنیکی استفاده کند و کمتر قانون متکی به قضاوت فردی باشد.
برای اینکه توهم دارای امتیاز ویژه بودن و یا برداشت اشتباه از حرفهای مدیریت بالاترین برای عده ای پیش نیاید ، مدیریت رابطه خود با کاربران را محدود به خود بالاترین کند.
تمام کسانی که مدیریت بالاترین را مورد انتقاد قرار میدهند حتی اگر لحن طنز و نیشدار به کار برند ، برای این است که به بالاترین علاقه دارند و برای آن ارزش ویژه ای قائل هستند و معتقدند که بالاترین پتانسیل این را دارد که دریچه ای به دموکراسی باشد، بنابراین انتظار از بالاترین این است که حساب کاربرانی که اخیرا تنها به علت مورد اننقاد قرار دادن بالاترین حسابشان بسته شده است باز کند و ظرفیت انتقاد پذیری خود را نشان دهند.
امیدوارم که همه کاربران چه کسانی که عضو هستندو چه آنانی که عضو نیستند پیشنهادات ارزنده خودشون را در میان بگذارند چرا که با همفکری است که میشه به بهترین نتایج رسید.

چند نکته در مورد اعتراض مدنی کاربران بالاترین

مارس 1, 2010

در مورد اعتراض اخیر کاربران بالاترین لازم است چند نکته را توضیح دهم. این یک اعتراض مدنی از طرف عده ای نامتجانس از کاربران بالاترین است . عده ای که بسا در مورد موضوعات مختلف، دیدگاههای بسیار متفاوتی دارند ، خواستار شفاف بودن عملکرد مدیریت بالاترین و یکسان بودن همه کاربران در مقابل قانون هستند.
مدیریت بالاترین مورد احترام است و این یک اعتراض مدنی در مورد نادیده گرفته شدن حقوق کاربری است.
بر خلاف ادعای عده ای از منتقدان ، این تحریم دو روزه اختلالی در جریان اطلاع رسانی نیست چرا که منابع خبری همچنان در دسترس هستند و این سکوت دو روزه خود سمبلی از حرکت همان مردمی است که خواهان احقاق حقوق خود هستند . حمایت عملی شما از یک اعتراض مدنی در این مقیاس شاید بهترین کار برای نشان دادن از حرکتهای مدنی در سطح وسیع جامعه باشد