Archive for ژوئیه 2009

مـا را از مـرگ مترسان ، سی سال است که ما را می کشید

ژوئیه 10, 2009

ما را از نعره های خود نترسان ، از قمه و چماقت ، از لباس و قیافه کریه ات ، از موتورسیلکت و لباس ضد شورشت ، از گاز اشک آور و اسپری فلفلت ، از شکنجه ها و اعتراف گیری هایت ، از گلوله ها و باتومت ، از فتواها و ژستهای دینی ات.
ما را از مرگ هراسی نیست. شما سی سال است که ما را می کشید.
سی سال پیش با اعدام بدون محاکمه بسیاری از میهن پرست ترین ما آغاز کردی .
بعد همان مردم و جوانانی را که برای رسیدن به آزادی در انقلاب شرکت کرده بودند و خواستار دموکراسی بودند و نه خونریزی، به جرم های واهی و بی اساس به خاک و خون کشیدی حتی از خون نوجوانانی که جرمشان فقط خواندن یک روزنامه سیاسی بود نگذشتی.
رشیدترین جوانان این کشور را در جنگی واهی که بعد از آزادی خرمشهر و قبول شکست توسط صدام دیگر موردی نداشت به کشتن دادی . از صداقت ، میهن دوستی و احساسات پاک مردم سو استفاده کردی و آنان را به کام مرگ بردی . به جنگی بی نتیجه با هدفی احمقانه و استراتژی ها و فرماندهی ناکارآمد و خائنانه نه تنها ما را کشتی بلکه خسارات بی شماری به میهنم وارد آوردی.
ما را می کشید هر روز در این جاده های مرگ آور غیر استاندارد با وسایل نقلیه غیر استانداردتر ، چرا که مدیریت مملکتم به دست نامردمانی خائن است که دل در گرو ایران ندارند بلکه سرمایه های ما را در نقاط دیگر دنیا صرف اهداف شوم خود می کنند و دریغ از اینکه پول نفت مملکتم صرف ایجاد جاده های استاندارد و یا آبادانی کشورشود.
از آنسوی آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ناگفتنی است.
سی سال کشتار مردم با ساختن سد خاکی غیرکارشناسی و ایجاد سیل ، با قتل های زنجیره ای ، با فرستادن اتوبوس نخبگان به ته دره ، با حمله به کوی دانشگاه ، با آواره کردن مردم به خارج از کشور ادامه یافت.
اعتیاد را در جامعه گسترش دادی و عده ای دیگر را آنگونه قربانی کردی ، آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان به طرز نگران کننده ای بالا است.
از این نمونه ها فراوان است و همچنان هم سالها است که تمام تلاش خود را کرده ای که سایه جنگ و حمله به ایران را مانند شمشیر دامکلوس بر سر مردم نگاه داری.
حال ما را از مرگ می ترسانی ؟!!
این بار ما ایستاده ایم با شهامت ، با سرافرازی ، با امید ، با نشاط ، با افتخار، تا سایه وحشت و مرگ را برای همیشه از کشورمان بزداییم ، تا فرزندان ایران زمین هیچگاه در سایه مرگ زندگی نکنند.

Advertisements