Posts Tagged ‘تحقیر’

دیکتاتوری : تحقیر کننده و دشمن اعتماد به نفس

ژوئیه 25, 2008

تصمیمم را گرفتم و بعد از اینکه زنگ آخر مدرسه خورد رفتم دفتر مدیر . گفتم که میخوام در مورد معلممون یک نکته ای را بگم و در حالی که سعی می کردم با احترام و ادب تمام در مورد ایشون حرف بزنم گفتم معلم ما خیلی خوب و خوش اخلاق هستند و امتیازات بسیار خوبی دارند اما در درس ریاضی اشکالاتی دارند. من فکر میکنم ایشون انتخاب مناسبی برای کلاس پنجم نباشند اما مثلا برای کلاس دوم دبستان معلم خیلی خوبی هستند . وقتی که سکوت مدیر را با نگاه خاصی که در اون هم تعجب بود و هم تهدید دیدم سعی کردم با جزئیات بیشتر توضیح بدم که چطور معلممون در مورد ضرب و تقسیم اعشار اشتباه می کنه. وقتی که حرفم تمام شد مدیر گفت : فکر میکنی که الان پدر ومادرت خونه هستند ؟ با تعجب گفتم مادرم باید منزل باشه . گفت پس خیلی سریع برو  و به مادرت بگو هر چه زودتر بیاد مدرسه، همین الان!

مدیر به مادرم گفته بود که من در تعجبم که یک بچه فسقلی چطور با اعتماد به نفس اومده توی چشمان من نگاه می کنه و در مورد معلم و حق دانش آموزان اظهار نظر میکنه . گفته بود چرا  از من مدیر نترسیده و  از پدر و مادرش نخواسته که بیان این را مطرح کنند.

به نظر میامد که فکر میکرد به اون تصویر بزرگ و با ابهت و هول آوری که از خودش ساخته بود خدشه ای وارد شده بود.

البته معلم ما عوض شد و اتفاقا اون معلم را گذاشتن برای کلاس دومی ها ، اما من بعدها فهمیدم که پدیده دیکتاتوری چه در کوچکترین واحدش که خانواده باشه تا در یک جامعه بزرگتر مثل مدرسه و همینطور در کل جامعه یک ماهیت داره و اون هم اینه که با تحقیر و کوچک کردن آدم ها و از بین بردن اعتماد به نفس در فرد اجازه رشد شخصیت به او داده نشه تا فرد مستبد که حالا میتونه در خانواده والدین یا همسر باشه و در مدرسه مدیر و ناظم و در یک جامعه حکومت، اقتدارش حفظ بشه. با افراد جوری رفتار میشه که رفتار اونها در مقابل منبع قدرت با ترس آمیخته باشه . فرد در این سیستم تحقیر میشه و اعتماد به نفسش ازش گرفته میشه تا نتونه ابراز نظر کنه و خواستار حق و حقوقش بشه . جایی که فرد تحقیر بشه مسلما تمام توانایی ها و استعدادهاش زمینه بروز و رشد پیدا نخواهند کرد و مردم به کمتر از خود واقعی شون تبدیل می شوند. و بعد همین مردم در یک سیکل معیوب همین رفتار تحقیر آمیز را حتی در حق همدیگه هم ادامه می دهند. سرانجام اینکه دیکتاتوری اساسا با فلسفه آفرینش ما که خواستار رشد و به کمال رسیدن است منافات دارد.

Advertisements